fbpx

Even laden...

 

Financial Well-Being De impact van financiële stress op je werk

1 april 2019
De financiële impact van stress op je werk

 

Dat financiële stress op het werk negatief is, ligt voor de hand. Maar laat ons dit eens van dichterbij bekijken!

Understanding Society legt in een nieuwe analyse de manieren waarop financiële stress ons op het werk raakt, bloot. Uit deze gegevensanalyse blijkt dat financiële problemen een aanzienlijk effect hebben op de mentale gezondheid van de werknemers.

Het toont onder meer aan dat mensen die financieel onzeker zijn, meer kans hebben op een slechte geestelijke gezondheid. 67% van de werknemers in financiële moeilijkheden geeft aan minstens 1 teken van een slechte gezondheid te kennen, terwijl ook 51% van het “management-team” hiermee te kampen heeft. De personen die zich wél financieel op hun gemak voelen, hebben een overeenkomstig cijfer van 41% op gebied van geestelijke gezondheid.

De helft van de werknemers die het financieel zwaar hebben, vinden dat ze minder bereikten dan ze hadden gewild (55%) of minder zorgvuldig (53%) werkten in de afgelopen tijd als gevolg van emotionele problemen (zoals zich depressief of angstig voelen). De oorzaak hiervan is waarschijnlijk te wijten aan financiële problemen.

Ter vergelijking, slechts een op de drie mensen die goed of comfortabel financieel leiding geven, vinden dat ze minder dan normaal bereikten (31%) of vonden dat ze minder zorgvuldig werkten (28%). Medewerkers die het financieel moeilijk hebben, hebben ook meer dan twee keer zoveel kans om zich minder goed te kunnen concentreren dan normaal als mensen die financieel comfortabel voelen (29% tot 12%). Ze hebben dan ook bijna drie keer meer kans om meer slaap te verliezen dan om zich zorgen te maken (36% tot 13%).

 

Het slecht kunnen beheren van de financiën heeft ook een sterke impact op zowel het welzijn als de productiviteit.

Wanneer financiële zorgen het moeilijk maken om ons te concentreren of die zorgen ons slaap kosten, heeft dit waarschijnlijk een impact op onze productiviteit op het werk. Negatieve levensgebeurtenissen, zoals sterfgevallen en familiale aandoeningen, blijken ongeveer twee jaar een duurzaam effect te hebben op de productiviteit. Het is redelijk om aan te nemen dat een ernstige financiële schok een vergelijkbare impact kan hebben.

 

Hoe beïnvloeden de financiële moeilijkheden ons op het werk?

 

Worstelen met het beheer van je financiën oefent een aanzienlijke psychische belasting uit, die niet verdwijnt wanneer een werknemer op het werk arriveert.

Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat er vijf manieren zijn waarop concentratie op werktaken negatief beïnvloed kan worden door financiële moeilijkheden:

   1. Moeite om zich te concentreren op werktaken
   2. Slaapgebrek en symptomen van acute psychische problemen
   3. Tijd besteden aan omgaan met financiële zaken op het werk
   4. Verminderde motivatie
   5. Meer werk aannemen

 

Laten we deze punten gedetailleerd bekijken!

 

1. Moeite om zich te concentreren op werktaken

In veel gevallen worden medewerkers afgeleid door de wanhoop om rond te komen.  Hun verantwoordelijkheden op het werk lijden hierdoor. Twee derde (67%) van de deelnemers van de enquête meldden dat ze moeite hadden zich te concentreren op het werk omdat ze zich zorgen maakten over geld. De deelnemers beschreven hoe hun financiële problemen angst veroorzaakten, waardoor het aanzienlijk moeilijker was om aan het werk te blijven. Sommige zijn specifiek beschreven als het gevolg van het niet halen van doelen of deadlines.

 

“Elke maand moest ik doelen behalen om bonussen te krijgen, omdat het basisbedrag niet voldoende was om van te leven. Toen de hersenmist begon met mijn depressie, vond ik het steeds moeilijker om die doelen te behalen, wat meer stress en druk van managers creëerde die me verder omlaag duwden. “

 

2. Slaaptekort en acute symptomen van slechte geestelijke gezondheid

Financiële zorgen kunnen zowel de symptomen van psychische aandoeningen veroorzaken als verergeren. Slaaptekort is een bijzonder probleem: zes op de tien deelnemers van de enquête (62%) meldden dat ze moe waren op het werk na het verliezen van slaap over hun geldproblemen. Deelnemers aan ons kwalitatief onderzoek beschreven hoe dit slaapgebrek andere problemen versterkte en het moeilijk maakte om ermee om te gaan.

Slaapproblemen zijn veel voorkomende symptomen van stress. Dit leidt steevast tot vermoeidheid en een lagere productiviteit op het werk. Slaaptekort heeft ook een aantoonbaar effect op cognitieve vaardigheden, zoals impulscontrole en geheugen, en kan het vermogen van een werknemer om beslissingen te nemen of taken te onthouden, verminderen. Andere deelnemers beschreven het ervaren van paniekaanvallen op het werk waardoor specifieke taken, met name vergaderingen, presentaties en het begeleiden van anderen, moeilijker werden.

 

“Slaaptekort is een enorme factor. Je kunt het een tijdje volhouden wanneer dingen fout gaan/schulden groeien, maar na een tijdje wordt de angst te groot. “

“Paniekaanvallen kwamen meer en meer, vooral wanneer ik voor andere mensen moest presenteren of mensen moest trainen.”

“Ik zweette, raakte in paniek en kreeg stress door vergaderingen.”

“Ik voelde dat de controle van me af gleed waardoor ik me een mislukking voelde. Op zijn beurt beïnvloedde dit gevoel van mislukking hoe ik me voelde over mijn persoonlijke prestaties en mijn zelfvertrouwen  zakte totdat ik mezelf ervan overtuigde dat ik mijn werk niet waard was en me een fraudeur op mijn werk voelde. “

 

Een onvermogen om opdringerige, negatieve gedachten te blokkeren is een belangrijk onderdeel van de diagnostische criteria voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) en andere angststoornissen. Sommige deelnemers spraken over extra uren te werken om hun concentratieproblemen te compenseren. Dit ging vaak gepaard met een gevoel van wanhoop. Het niet nakomen van de prestaties kon leiden tot disciplinaire maatregelen en hun financiële situatie verslechteren. Meer dan de helft van de deelnemers van onze enquête (59%) meldde dat ze onder verhoogde druk werkten omdat ze het geld nodig hadden.

 

3. Tijd besteden aan het omgaan met financiële problemen op het werk

Bijna een kwart van de deelnemers van de enquête (23%) zei dat ze regelmatig tijd op het werk doorbrachten om bezig te zijn met persoonlijke financiën. In veel gevallen hangt dit samen met concentratie.

 

“Ik besteed meer tijd aan het denken over hoe ik de financiële schuld die we hebben, kunnen wegwerken.”

 

In andere gevallen hadden deelnemers echter gedurende de werkdag actief te maken met financiële zaken die zich in de privésfeer bevinden. Sommige onder hen spraken over het ontvangen van incasso-oproepen op het werk. Dit ging zelfs zo ver dat sommigen dringend het werk moesten verlaten wanneer de gerechtsdeurwaarders hun huis bezochten.

 

“Een groot probleem voor mij was dag in dag uit te worden achtervolgd door schuldinzamelaars. Ze contacteren mij op het werk, thuis in de avond, etc. Dit zal me inderdaad van mijn werk afleiden, omdat ik hierdoor niet genoeg slaap krijg. ‘

 

Uit de gegevens van de VS blijkt dat 14% van de werknemers elke week drie uur of meer besteedt op het werk aan het denken of omgaan met kwesties die verband houden met hun persoonlijke financiën. Het is duidelijk dat inzetten op de financiële weerbaarheid van werknemers iedereen ten goede komt.

 

4. Verminderde motivatie

Vier op de tien deelnemers van de enquête (42%) zeiden dat ze zich minder gemotiveerd voelden als ze financiële problemen hadden. Sommigen spraken over gevoelens van frustratie en zinloosheid.

 

“Je gaat aan het werk om alles rond te krijgen. Je vecht om te proberen leven en je hoofd boven water te houden, maar je blijft gewoon cirkels draaien.”

“Ik voelde me niet gemotiveerd, omdat ik maand na maand maar net toekwam om alle rekeningen te kunnen betalen. Ik heb er nooit van kunnen genieten.”

 

5. Meer werk aannemen/een extra job

Verschillende deelnemers beschreven “het zoeken naar, maar er toch niet toe komen…” en het aannemen van een extra baantje om de eindjes aan elkaar te knopen. In de meeste gevallen hebben deze werknemers uitgesproken dat dit hun prestaties in hun hoofdrol zouden belemmeren, maar ze toonden een gevoel van machteloosheid en wanhoop, en zagen dit vaak als de enige doorgang.

 

“Op dit moment ben ik op zoek naar een nachtbaan om overdag naar mijn werk te gaan. Ik slaap dan wel niet, maar het moet.”

“Ik werd steeds wanhopiger aan het einde van de maand en probeerde zelfs andere manieren te vinden om wat geld te verdienen, maar dit heeft me volledig afgeleid van mijn dagelijkse baan.”

 

 

Niet enkel de nadruk leggen op persoonlijke problemen

 

Financiële problemen zijn niet alleen van invloed op hoe goed werknemers presteren als individuen, maar ook op hun vermogen om binnen teams te werken. Deelnemers aan de focusgroep waarop het onderzoek is gebaseerd, spraken van zich geïsoleerd of verstoten te voelen als gevolg van hun financiële problemen.

 

Dit had verschillende elementen:

 

   • Stress en een slecht humeur plus financiële problemen zorgen ervoor dat sommige mensen moeite hebben om positieve relaties met collega’s te onderhouden.
   • Financiële uitsluiting: sommige deelnemers meldden moeite te hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten van het team of om bij te dragen aan geschenken of liefdadigheidscollecties vanwege financiële problemen.
   • Stigma: mensen voelen zich vaak ook niet in staat om met hun financiële problemen naar buiten te komen. Ze zijn bang dat het bespreken van hun financiële problemen betekent dat collega’s op hen neerkijken, waardoor ze een nieuw gevoel van isolatie en vervreemding creëren voor verschillende buitenstaanders.

 

“Ik werd niet beschouwd als een teamspeler omdat ik niet meedeed aan feestjes, geen taarten koop en niet bijdraag aan giften voor een verjaardag.”

 

Sommige mensen kunnen het zich gewoonweg niet veroorloven om bijvoorbeeld mee te gaan op teambuilding of activiteiten onder collega’s buiten het werk om.

 

“Het niet kunnen betalen van activiteiten op het werk belemmert ook je loopbaanontwikkeling … Gebrek aan het maken van connecties, gezien worden als onsympathiek, geen goede persoonlijkheid voor klanten etc.”

“Er is minder flexibiliteit als je geen persoonlijke connecties en contacten hebt kunnen opbouwen.”

 

Communicatie in al deze gevallen is een noodzaak!

 

Tweerichtingsverkeer

 

Financiële problemen beïnvloedt de geestelijke gezondheid van een werknemer en zijn productiviteit op het werk. Maatregelen ter verbetering van de financiële weerbaarheid en het verlichten van probleemschulden zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen op de werkvloer.

Het is echter ook belangrijk op te merken dat financiële problemen voor werknemers met bestaande psychische problemen een serieus risico vormen. Veel mentale gezondheidsproblemen kunnen het moeilijker maken om met geld om te gaan. Sommige aandoeningen, met name bipolaire stoornissen, worden geassocieerd met een verminderd vermogen om impulsen te weerstaan, wat kan leiden tot perioden van zeer hoge uitgaven en aanzienlijke schulden. Het beheren van de financiële problemen, die zouden kunnen voortvloeien uit deze problemen naast de symptomen van een mentale gezondheidstoestand, kunnen het verschil maken tussen een persoon die een productieve bijdrage kan leveren aan het werk of net niet.

 

“Geld beheren en een psychisch probleem gaan niet samen.”

“Als ik ziek ben en niet kan werken, word ik niet betaald. Als er geen geld binnenkomt, loop ik achter. Als ik achter loop met mijn betalingen, word ik depressiever, angstiger en verloren. ‘

 

Wil je meer duiding over dit artikel? Neem dan zeker contact op met ons.

 

Bronnen:

 • Sgroi D. Happiness and productivity: Understanding the happy-productive worker, Global Perspectives Series: Paper 4. Social Market Foundation and Competitive Advantage in the Global Economy. 2015.
 • Mullainathan S and Shafir E. Scarcity: Why having too little means so much. Allen Lane. 2013.
 • Money and Mental Health Research Community survey, May 2017.
 • Money and Mental Health Research Community survey, May 2017.
 • PwC. Employee Financial Wellness Survey: 2017 results. PwC. 2017.
 • Money and Mental Health Research Community survey, May 2017.
 • Evans K. Working Well: How employers can improve the wellbeing and productivity of their workforce. Social Market Foundation. 2016.
 • Money and Mental Health Research Community survey, May 2017.