Even laden...

 

EmpowermentHacks De juiste vragen stellen kan je leren

26 maart 2019

Herschrijven (geschreven tekst reeds herschreven en nagekeken door Vincent, maar heeft review nodig)

Een soort van schema invoeren

Call to action invoeren

 

Goede leiders zouden een aantal gemeenschappelijke eigenschappen bezitten. Om maar een voorbeeld te geven: de behoefte om eerlijk contact te maken met anderen, anderen kunnen helpen, bijdragen aan de ontwikkeling van anderen binnen hun kunnen…

Als ‘spreken’ zilver is en ‘luisteren’ goud, dan moet ‘de juiste vragen stellen om iemand aan het spreken te krijgen’ gelijk staan aan platina. 

Iedere leider kan de juiste vragen stellen. Vele jaren heeft hij zich hierin verdiept en gesprekken met anderen gevoerd. Tijdens deze gesprekken werden aan hem vragen gesteld toen hijzelf nog onwetend was en nog voor zilver ging. 

Door goed te communiceren, door o.a. de juiste vragen te stellen, op de juiste manier en op het juiste moment de vraag te formuleren, kom je overtuigender over en toon je interesse in je partner tijdens de dialoog. Bovendien verkrijg je informatie die je kan aanwenden om je volgende vragen te stellen. Zo krijg je alle informatie die je nodig hebt om jouw voorstel te doen, je eigen voordelen te koppelen aan datgene wat je te weten gekomen bent. Het stellen van de juiste vragen brengt dus een dialoog op gang waarbij zowel zender als ontvanger elkaars boodschap beter zal verstaan.

Je bevordert verbindingen door goede vragen te stellen. Leidinggevenden die uitblinken in het stellen van goede vragen, hebben een vaardigheid ontwikkeld om de kern van de andere persoon te bereiken; het wapenschild van de geïnterviewde persoon te doorbreken en de deur opent voor een echt gesprek. Leidinggevenden moeten de mens uit de persoon halen, of het nu klanten, sollicitanten, hun bazen of zelf personeelsleden zijn. Het is niet wat je vraagt, maar HOE je het vraagt. Hieronder een aantal suggesties:

Wees nieuwsgierig. Leidinggevenden die enkel het woord voeren, zijn doof voor andermans’ behoeften. Helaas vinden sommige managers dat zij het eerste en het laatste woord moeten hebben als teken van kracht. In werkelijkheid is dit het tegenovergestelde. Zo’n gedrag getuigt eerder van onzekerheid in zijn eigen kunnen, maar zekerheid in zijn eigen schittering. Zo’n houding sluit informatie aan de bron af, van de mensen zelf – werknemers, klanten, verkopers – die je het meest zou moeten vertrouwen. Nieuwsgierig zijn is essentieel om goede vragen te stellen. 

Wees open-ended. Leiders moeten vragen stellen die mensen laten onthullen. Vraag niet alleen wat er gebeurd is, maar ook wat ze dachten. Open vragen stellen, dat kan verrassende antwoorden oproepen.  

Verbondenheid. Als je vragen stelt, doe dan alsof je om hen geeft. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in knikkende gezichtsuitdrukkingen en betrokken lichaamstaal. Dit zet een nieuw gesprek op en zorgt ervoor dat het individu informatie onthult die belangrijk kan zijn. Als je bijvoorbeeld een sollicitant interviewt, wil je hem of haar graag aanmoedigen om niet alleen te praten over prestaties, maar ook over tegenvallers. Een geïnteresseerde interviewer laat de persoon diepgaand praten over hoe hij of zij omging met een mislukking en vooral hoe/zij hiervan groeide. Die eigenschap verdient aandacht bij het werven. Maar geïnterviewden doen dat alleen  – vooral bij gevoelige onderwerpen – als je actief interesse toont.  

Graaf dieper. Leidinggevenden maken vaak de fout om aan te nemen dat alles in orde is als ze geen slecht nieuws horen. Een grote fout. Het kan betekenen dat werknemers bang zijn om iets anders dan goed nieuws te vertellen. Haal het hele verhaal. Onthoud dat problemen binnen het team in de allereerste plaats jouw problemen zijn. 

Niet elk gesprek hoeft op het juiste moment en onder de loop van een geweer te zijn. Er zullen momenten zijn dat je een meer zorgzame toon en een meer ontspannen tempo nodig hebt, vooral wanneer je een medewerker coacht of aandachtig luistert naar de zorgen van een klant. Daar kan het nemen van je tijd het meest geschikt zijn. 

Goede vragen stellen, en dit met als doel een eerlijke informatieverzameling te krijgen en een uiteindelijke samenwerking aan te gaan, is een goede oefening voor iedereen. Het cultiveert een omgeving waarin mensen zich op hun gemak voelen bij het bespreken van problemen die zowel hun prestaties als die van anderen rondom hen beïnvloeden. Dat creëert op haar beurt een basis voor verdieping van het vertrouwen en wederzijds respect. 

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping