fbpx

Even laden...

 

Empowerment Financial Empowerment en armoedebestrijding

18 april 2019
Financial Empowerment is een nieuwe benadering van armoedebestrijding die zich richt op het verbeteren van de financiële (zelf)zekerheid van mensen.

 

Deze conclusie is gestaafd door onderzoeken die succesvol zijn gebleken in het verwijderen van destructieve blokkages in de mindset van mensen. Dit is nodig voor de volledige financiële inclusie en het bieden van ondersteunende tools die hen helpen om financiële vaardigheden en gedragingen te verwerven en deze te oefenen. Het gevolg van deze gedragingen en vaardigheden is dat hun financiële resultaten tastbaar verbeteren en zij in staat zullen zijn om te bouwen aan hun financiële zekerheid.

 

Financial Empowerment-strategieën zijn niet bedoeld om andere belangrijke initiatieven ter bestrijding van armoede te vervangen.

 

Deze strategieën zijn een ​​aanvulling die in veel gevallen kunnen worden ingebouwd in andere bestaande programma’s om hun resultaten te verbeteren (bv. sociale bijstand, werkgelegenheid, huisvesting, zich settelen, … ).

Dit is bekend geworden als het “supervitamin effect”: het verbeteren van de resultaten van programma’s door onderliggende financiële problemen aan te pakken die men momenteel negeert of niet aankan.

Ter illustratie: er is momenteel nog te weinig training en ondersteund personeel uit de eerstelijnsinitiatieven of de overheid die klanten met lage inkomens bedienen om de belangrijkste onderliggende oorzaken van financiële kwetsbaarheid aan te pakken.

 

In veel gevallen zijn problemen echter een oorzaak of een belangrijke verzwarende factor in relatie tot de problemen die de initiatieven trachten aan te pakken.

Bijgevolg bereiken klanten niet hun programmadoelstellingen met succes door deze onderliggende financiële problemen.

Deze problemen omvatten:

   • Lage financiële kennis;
   • Slechte toegang tot neutrale en relevante financiële informatie;
   • Onvermogen om neutrale en relevante financiële advisering en advies te bieden;
   • Individuele en systemische belemmeringen voor toegang tot reguliere financiële diensten;
   • Vertrouwen op dure financiële randdiensten;
   • Lage of niet-bestaande besparingen;
   • Hoge schuldenlast van huishoudens;
   • Geen of negatieve nettovermogenswaarde;
   • Lage kredietscores (slechte ratio’s);
   • Verzuim om belastingen in te dienen;
   • Gebrek aan bewustzijn van – of moeilijk toegang krijgen tot – overheidsvoordelen.

Als we ons licht opsteken in het buitenland…

 

Een aantal toonaangevende organisaties in Canada zijn begonnen met het experimenteren met meer uitgebreide financiële ondersteuning voor mensen met een laag/lager inkomen of mensen met een normaal inkomen die ook financiële stress ervaren.

De oplossingen en de methodiek gaan verder dan alleen financiële educatie om deze problemen aan te kaarten. Specifieke welzijnsinterventies blijken op persoons- en gezinsniveau succesvol te zijn, maar er zijn te weinig middelen of strategieën om duurzame, schaalbare benaderingen te bieden. Ook heeft een coalitie van 12 grote steden onder leiding van New York geïnvesteerd in grootschalige strategieën en programma’s als onderdeel van de snelgroeiende Financial Empowerment-beweging in de VS.

Uit evaluatie is gebleken dat deze strategieën en programma’s de financiële zekerheid van huishoudens met een laag inkomen verbeteren merkbaar. Steeds meer Amerikaanse steden passen deze aanpak toe in samenwerking met nationale en federale overheden en gemeenschapspartners. De samenwerking met werkgevers is evenzeer belangrijk: de werkgever is verschaffer van de arbeidsinkomsten. Bij het eventueel wegvallen of verminderen van deze inkomstenstroom is deze plaats dan ook aangewezen om hier in contact te treden. Een lage drempel tot mentale bijstand dringt zich op ten goede van het individu, het bedrijf en de maatschappij.

Financiële kwetsbaarheid doet zich voor wanneer personen of huishoudens een laag, geen of negatief vermogenssaldo hebben.

 

Bijgevolg lopen ze een hoog risico – financieel onder te duiken in geval van een daling of onderbreking van hun inkomen – maar ook onvoorziene uitgaven of inperking van hun kredietwaardigheid kan op korte termijn zware gevolgen hebben voor het welzijn van de betrokken persoon en diens gezin. Voor de meeste huishoudens zijn spaargelden en tegoeden de cruciale eerste verdedigingslinie bij noodsituaties, onvoorziene uitgaven en inkomensonderbrekingen. Gezinnen met voldoende spaargeld en vermogen kunnen dergelijke tegenslagen vaak met succes doorstaan. Maar huishoudens die deze beveiliging niet hebben, zijn financieel kwetsbaar en lopen het risico in armoede te vervallen.

Onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat de “assets”, de middelen van een gezin, een centrale rol moeten spelen in de strategieën die we volgen en de doelen die we stellen als we willen bouwen aan deze mensen hun financieel zelfvertrouwen en vermogen. Activa helpen niet alleen om hoop en vertrouwen in het heden op te bouwen, maar houden ook de belofte in voor een voorspoedig toekomstig (financieel) welzijn. Zelfs wanneer economische, institutionele en andere factoren in analyses worden gecontroleerd, is het eenvoudig bezit van activa een hulp om de kans op armoede te verminderen.

Bewezen financiële empowerment-strategieën en -interventies – gericht op het helpen van huishoudens bij het opbouwen van hun financiële vaardigheden, het stellen van financiële doelen, het verhogen van hun inkomen, het verminderen van schulden, het regelmatig sparen en investeren in hun toekomst – zijn een cruciaal middel om meer veerkrachtige huishoudens en gemeenschappen te bouwen en gezinnen uit de (nakende) armoede te ontsnappen. Vaak worden verzekeringen ook op de lange baan geschoven, de blootstelling aan menig risico moet dus aangepakt worden om mensen basiszekerheid te gunnen.

Koppel mensen op een psychologische manier aan een levensvatbare, hoopvolle toekomst. Verhoog persoonlijke effectiviteit en sociale invloed en verbeter de stabiliteit van het huishouden/het gezin/de familie, kortom: de bouwstenen van onze maatschappij.

 

“Door te werken aan hun kennisniveau, aan hun financiële geletterdheid, werken ze rechtstreeks aan hun financieel welzijn en de verbetering van hun financieel zelfvertrouwen.”

 

 

Hoe definieer je ‘financiële geletterdheid’?

 

Financiële kennis omvat een breed scala aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor gefundeerde besluitvorming in elke fase van het leven. Parate kennis op vlak van financiële geletterdheid omvat onder andere: budgetteren, sparen, beleggen, lenen en kopen, verzekeren en overdragen.

Het vermijden van fraude en het onderhouden van online veiligheid zijn ook belangrijke vaardigheden om aan te leren, omdat de consumenten en financiële instellingen van tegenwoordig steeds meer afhankelijk zijn van technologie. Daarnaast kan het opnemen van ondernemerschap in trainingsprogramma’s voor financiële educatie een effectieve manier zijn om nieuwe ideeën en innovaties aan te moedigen die de economie een impuls kunnen geven, en om werknemers op te leiden om ook als ondernemer te denken, binnen hun functie.

 

Welke zijn de grootste uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd?

 

Hoe goed begrijpen jonge mensen tegenwoordig hoe ze omgaan met geldbeheer en hoe goed voorbereid zijn ze om hun eigen financiën te beheren?  Het vermijden van hoge niveaus van studentenschuld is een van de grootste financiële uitdagingen waar studenten vandaag voor staan in vele landen. Gelukkig kennen wij in België dit bijna niet. Tegelijkertijd hebben talrijke studies aangetoond dat financiële kennis al te vaak ontbreekt onder jongeren, maar ook bij hun ouders. De keuzes die studenten op de middelbare school maken en nog eerder, kunnen een grote invloed hebben op de opties die na hun afstuderen beschikbaar zullen zijn. We zien hoe onbewust de wereld met schaarse middelen werkt. Mensen van alle leeftijden maken elke dag keuzes over hoe ze hun geld en tijd kunnen besteden en investeren.

Het is van cruciaal belang voor alle mensen om vrije toegang te hebben tot middelen die geschikt zijn voor hun leeftijd voor financieel onderwijs, evenals begeleiding door goed geïnformeerde ouders, opvoeders en mentoren, terwijl ze hun eigen levenspad en loopbaanparcours volgen. De VS ervaart een toegenomen publieke bewustwording van de behoefte aan financiële kennis, vooral met recente nieuwsverhalen over de problemen met hoge schulden van studentenleningen. Dit is het moment om na te denken over hoe we samen kunnen werken om de schuldenlast van studenten te verminderen, terwijl ze ervoor zorgen dat ze de kans krijgen om hun vaardigheden op het gebied van onderwijs en werkvoorbereiding te verbeteren.

 

Het is verkeerd om financiële educatie uit te stellen tot studenten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

 

Tegen de tijd dat studenten volwassen zijn, hebben de meesten al een reeks beslissingen genomen die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op hun toekomst. Denk maar aan het gezelschapsspel van MB, “Levensweg”. Iedere beslissing heeft een invloed op het latere leven. De keuze van bepaalde favoriete bezigheden, of de studierichting zal zeer waarschijnlijk invloed hebben op het vermogen om geld te verwerven op latere leeftijd. Tevens is ook het kunnen beheren van essentieel belang.

Door de ouders “op te leiden”, kunnen ze de verworven kennis niet alleen op zichzelf en het gezin toepassen maar op deze manier kunnen ze deze kennis ook doorgeven aan hun kinderen. Goede financiële gewoontes leer je nooit te vroeg.

Werkgevers zijn ideaal geplaatst om bij te dragen aan het financieel welzijn en welbehagen van hun personeel en hun werknemers. Door in te zetten op financiële educatie, empowerment en een klankbord ter beschikking te stellen, kunnen vaak (grotere) problemen vermeden worden. Ben jij een bewuste werkgever of actief binnen je bedrijf met personeelszaken bezig?

Lees hier dan meer over de oplossingen en diensten die de FWBA heeft uitgewerkt voor werkgevers of informeer je verder over het begrip “Employee Financial Well-Being“.

 

Neem contact op met ons voor meer informatie.