fbpx

Even laden...

 

EmpowermentFinancial Well-BeingWell-Being Financieel welzijn voor jouw werknemers

1 maart 2019

Bewuste werkgevers willen gezonde werknemers in “body, mind and soul” en dat kan enkel door een totale aanpak vanuit een holistische benadering van de problematiek die zich stelt.

 

Ben je werknemer, in loondienst of een vrij beroeper?

Lees dan ook gerust verder want financiële gezondheid komt in de eerste plaats vanuit jezelf.

We motiveren graag jouw werkgever of federatie om hun werknemers of leden te informeren en te ondersteunen waar mogelijk. Werknemers laten inzien waar ze staan of hoe ze er voor staan. Dat leidt tot de ontwikkeling van strategieën die hen helpen hun huidige financiële gezondheid te verbeteren zodat zij, op een dag, in de mogelijkheid zullen zijn om te kunnen genieten van het leven in alle zekerheid en met de nodige keuzevrijheid om te genieten van het leven, vandaag en in de toekomst.

 

Dit zijn de vijf dimensies van well-being*:

  1. Professioneel (of doel)
  2. Fysiek
  3. Sociaal
  4. Gemeenschap
  5. Financieel

 

Het CFPB’s Financial Wellness at Work-rapport geeft een aantal veelbelovende strategieën weer die werkgevers zouden moeten overwegen in het promoten van financieel welzijn en financiële gezondheid bij hun personeel.

Zij omvatten: één-op-één ondersteuning, workshops en educatie, oefeningen in groepsdynamiek, technologische ondersteuning…

Een voordelenprogramma moet zo ontworpen zijn dat het bijdraagt aan het totale welzijn van de werknemers. Niet alleen de geestelijke gezondheid of de werknemers voorbereiden op pensionering. Programma’s moeten zo ontwikkeld zijn dat ze de aantrekkingskracht van de werkgever voor nieuwe werknemers verhoogt en talent kan motiveren om te blijven en mee te groeien.

Het Financieel Huis en de Financial Well-Being Academy heeft deze aanbevelingen ter harte genomen bij het uittekenen van haar begeleidingstraject “De weg naar Financial Wellness”. Zij heeft om die reden en om haar missie te verwezenlijken ook het juiste menselijk kapitaal aangetrokken en aan boord genomen.

 

Eén-op-één ondersteuning

Als mensen overweldigd zijn, gaan ze vaak te rade bij familie, kennis en vrienden. Een meer interessantere aanpak is om hen in contact te brengen met professionals (zonder productgedachte, maar vertrekkende vanuit een plan) die hen een antwoord kunnen geven en hen op het juiste financiële pad te brengen en houden.

We zorgen voor een financiële basiskennis, een vrijblijvende financiële doorlichting, “aan te raden” workshops voor jouw werknemers, coaching en consulting als onderdeel van het (aanwervings- & renumeratie-) Well-Being-beleid.

 

Technologische ondersteuning

Door investeringen in kennis, technologie en overdracht is het mogelijk om 360 graden ondersteuning te bieden bij de weg naar meer financieel welzijn. Dit kunnen we koppelen aan een (op maat gemaakt) incentive-pakket en een voordelenplatform.

Data, informatie en technologie kunnen een boodschap brengen die meer relevant, meer betekenisvol en met veel impact is om zo mensen aan te zetten tot doen: actie.

Door persoon per persoon, en zijn gezinsleden, individueel te betrekken in een “unbiased online coaching platform”, ontwikkelen we een persoonlijke aanpak, maar ook een groepsdynamiek binnen het gezin. Het huishoudbudget kunnen ze zelf in kaart brengen. Tussen collega’s kunnen we een verbondenheid creëren die staat in het kader van begrip, ondersteunen en helpen. Incentive programma’s kunnen bedacht worden in samenspraak met de ondernemingsraad of vakbonden. Door te meten, enkel met specifieke en afzonderlijke toestemming van de betrokken werknemer, kunnen er beleidsondersteunende aanbevelingen gemaakt worden aan de organisatie en diens werknemers en stake-holders.

 

Menselijk kapitaal

Data en technologie kunnen de boodschap met een grotere impact presenteren, maar met de juiste ondersteuning kunnen we mensen nog meer aanzetten tot DOEN, en hen werkelijk activeren en opvolgen of ter verantwoording roepen als dit de overeenkomst is die gemaakt wordt met de coach, ook op executive niveau.

Je moet coaches hebben die onafhankelijk een duidelijke boodschap kunnen brengen en dit ook met de juiste methodiek kunnen omkaderen. De juiste jobcoach of loopbaanbegeleider kan hier de ideaal geplaatste persoon zijn om deze Well-Being gesprekken met de werknemer aan te vatten. We zijn krachtig in onze taal, op niveau van iedere deelnemende kandidaat.

Conclusie

In Amerika heeft zeven op de tien werknemers financiële kopzorgen die een invloed hebben op hun prestaties op het werk. In die wetenschap is het duidelijk dat de werkgevers aandacht moeten hebben voor de persoonlijke situatie van hun werknemers. Een team dat enkel focus moet leggen op de gestelde bedrijfsdoelen tijdens de werkuren zal een efficiënter team zijn dan een team waarin er dagdagelijks financiële beslommeringen besproken worden in een negatieve manier.

 

Om betekenisvolle opvolging te krijgen, moeten kampioenen van de financiële wellness programma’s een breed overzicht hebben op het potentieel ROI, rekening houdend met gegevens als:

   • Verbeterde productiviteit/verminderd werkverzuim;
   • Vermindering van afwezigheden van de werknemer en ziektekosten veroorzaakt door stressgerelateerde aandoeningen;
   • Verbeterde veiligheid, sfeer en engagement op de werkplek;
   • Daling van de loonkosten;
   • Verbetering van het aantrekken en behouden van personeel;
   • Verbeterd imago van het bedrijf;
   • Verbetering van de algemene gezondheid van de werknemers.

 

De voorgestelde programma’s moeten dus meer doen dan enkel toelichting bij de pensioenvorming door de werkgever en het wettelijk pensioen dat men zal ontvangen bij pensionering.

Een aantal voorbeelden die opgenomen zouden kunnen worden: educatie over financiële mogelijkheden, investeren zonder (kop)zorgen, bescherming tegen (online) fraude en oplichting, schuldbeheersing en budgetteren.

Toekomstplannen die op de tekentafel liggen, moeten zo ontworpen zijn dat ze in lijn liggen met de wensen en noden van de werknemers, op korte, middellange en lange termijn.

Deze wensen en dromen realiseren kosten geld, het niet uitvoeren van plannen leidt tot taakspanning en dus financieel gerelateerde stress. Ook al zijn de plannen positief en dragen ze bij aan Well-Being, het plannen en het niet kunnen uitvoeren, is stressverhogend.

Maar ook externe factoren hebben een invloed op het stressniveau van de werknemer. Het is bewezen dat bij een bepaald niveau van stress, ziekte waarschijnlijk is om op te treden. Daarom implementeerden we een specifieke methodiek bij het samenstellen van de levensloop en gebeurtenissen. Zo kunnen we meten of een werknemer ziek zal worden of niet, op basis van de gebeurtenissen van de laatste 12 maanden en kunnen we een projectie maken van mogelijke stressgerelateerde events en de deelnemer hier ook op wijzen.

Door wensen en dromen om te zetten in een levensdoelen – die we koppelen aan spaardoelen – leggen we de focus op de toekomst en ontwikkelen we opnieuw een verlangen en verminderen we onmiddellijke, niet bevredigende impulsconsumptie.

Door de kans te geven om een korting te krijgen, bieden we de consument een 2de afwegingsmoment aan. Moet ik de aankoop doen? Zou ik via het Voordelenplatform (van mijn werkgever) geen betere koop kunnen doen? Als werkgever zorg je voor je werknemer. Je stuurt zijn koopgedrag in positieve zin, ook als hij niet aan het werken is.

De programma’s worden best op maat afgesteld omdat bepaalde groepen andere doelen voor ogen hebben. Jonge werknemers denken eerder aan bouwen en kinderen, oudere werknemers hebben meer vragen bij hun pensioenvorming, gezondheidsverzekering, bijkomende bescherming en verzekering en overdracht van hun opgebouwd vermogen aan partner of kinderen.

 

Neem contact op met ons voor meer informatie.