fbpx

Even laden...

 

Financial Well-Being Wat is Financial Freedom?

16 maart 2019
“Financiële vrijheid” wat wil dit voor jou zeggen? 

 

Wanneer ben jij financieel onafhankelijk? Wanneer kan jij (vroeger) stoppen met werken en toch nog genieten van het leven zonder jezelf of je gezin iets tekort te doen? Ik omschrijf het als de mogelijkheid om te doen wat je wil, binnen een correct kader dat resoneert met jezelf, maar ook om bepaalde materiële zaken te verwerven die je noodzakelijk acht om een goed leven te kunnen leiden en ervan te genieten.

 

Financiële onafhankelijkheid betekent dat je genoeg rijkdom hebt om van te leven zonder te werken. Mensen die genieten van financiële onafhankelijkheid hebben activa die inkomsten genereren die minstens gelijk zijn aan hun uitgaven.

 

Inkomsten die je verdient zonder een baan of job uit te moeten uitvoeren, worden vaak “passief inkomen” genoemd.

 

Bijvoorbeeld, als iemand €3.000 aan dividenden ontvangt uit aandelen in portefeuille iedere maand, en de uitgaven in totaal €2.000 bedragen overheen dezelfde periode, kan men van het dividendinkomen leven.

 

Hun inkomstenstroom uit roerende activa betaalt voor hun levensonderhoud en meer. Onder deze omstandigheden is een persoon financieel onafhankelijk.

 

De bezittingen en schulden van een persoon en diens gezin zijn een belangrijke factor om te bepalen of ze financiële onafhankelijkheid hebben bereikt.

 

Een actief is alles van waarde dat (gemakkelijk) in geld kan omgezet worden. Terwijl een passief bestanddeel een verplichting, een verantwoordelijkheid is..

Leeftijd en bestaande rijkdom of huidige salaris doen er niet toe – als iemand genoeg inkomsten kan genereren om aan zijn of haar behoeften te voldoen vanuit andere bronnen dan hun primaire bezigheid, hebben ze financiële onafhankelijkheid bereikt.

Bijvoorbeeld, als een 21-jarige 100 euro onkosten per maand maakt en activa heeft die €101 of meer per maand genereren, heeft hij of zij financiële onafhankelijkheid bereikt en kan hij of zij nu tijd besteden aan het doen van dingen die ze leuk vinden zonder dat ze regelmatig hoeven te werken om te kunnen voldoen aan de maandelijkse uitgaven. Als een koppel 55-plussers aan de andere kant €5.000 per maand ontvangt aan passieve inkomstenstromen, maar uitgaven hebben die meer bedragen, zijn ze niet financieel onafhankelijk omdat ze het verschil elke maand nog moeten verdienen, bijwerken, om al hun betalingen te doen en niet in te teren op hun vermogen.

 

Wat wil financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid voor jou zeggen?

 

Voorafbeschouwing

 

Het heeft geen enkele zin om je financieel vermogen te gaan uitzetten, plannen te maken en om te zetten in producten als je niet weet wat je wil. Als je geen duidelijke financiële doelen hebt gesteld en zeker niet als de motor van je vermogen, je arbeidsinkomen, mogelijk onder druk staat.

Als je morgen je job verliest en je bent niet goed voorbereid, dan mag je nog heel mooie plannen hebben uitgezet, mag je sparen voor je pensioen of de studies van je kinderen of mogelijk een tweede verblijf. Al je spaardoelen komen te vervallen als je bron van je vermogen, je loon of arbeidsinkomsten, wegvallen.

Daarom wil ik benadrukken dat het van groot belang is om je jobtevredenheid en werkgeluk hoog te houden. Binnen je werk-leven balans moet er ruimte zijn om vandaag goed te leven en moet je de mogelijkheid hebben om je bezittingen veilig te stellen en te bouwen aan je vermogen, de toekomst voor jou en je gezin.

Er moet ook rekening worden gehouden met de gevolgen van de inflatie. Als een persoon vandaag €1.000 per maand nodig heeft voor levensonderhoud, heeft die persoon volgend jaar €1.020 per maand nodig en €1.040,40 per maand het volgende jaar om dezelfde levensstijl te ondersteunen, uitgaande van een jaarlijkse inflatie van 2 procent. Als de persoon in het bovenstaande voorbeeld zijn passief inkomen verkrijgt uit niet-inflatiebestendige activa / investeringen, dan komt er een moment dat ze hun financiële onafhankelijkheid verliezen en zullen interen op hun kapitaal vanwege de inflatie.

Op een gegeven moment zouden we allemaal ook een pensioen moeten ontvangen of toch een vorm van “vervangingsinkomen”. Is het raadzaam om hier met zekerheid vanuit te gaan dat het vervangingsinkomen op het moment van jouw pensionering er ook zal zijn? De jeugd van vandaag maakt zich hier meer en meer zorgen over.

 

Volgende indicatoren geven aan of je goed of slecht op weg bent richting financiële onafhankelijkheid.

 

  • Je hebt een eigen afbetaalde woning op het moment dat je wil genieten van je financiële vrijheid;
  • Je “pensioengap/pensioentekort” moet je kunnen opvangen om minimaal je levensstandaard te kunnen behouden;
  • Je kan iedere maand sparen voor later (sparen om te investeren);*

 

*sparen staat vaak gelijk met uitgestelde consumptie.

 

Wat kan je doen om financiële onafhankelijkheid te bereiken?

 

Alles heeft zijn begin. Zo moet ook een groot fortuin groeien. Geld maakt geld. Mensen en bedrijven die hun geld, hun kapitaal, hun vermogen voor hen laten werken zullen sneller hun financiële doelen realiseren dan mensen die niet beschikken over de mogelijkheid om kapitaal aan het werk te zetten. Daarom is het cruciaal om zo snel als mogelijk een beperkt kapitaal te verwerven, dat naast je ijzeren-buffer, je noodreserve, kan aangewend worden om te investeren.

Financiële hefbomen inbouwen waar mogelijk vergroot de mogelijkheid om je vermogen sneller te laten groeien. Een lening aangaan om vastgoed te verwerven en om op deze manier een hoger rendement te realiseren op je eigen investering is een eenvoudige techniek. Ook het activeren van slapend vermogen (overwaarde op onroerende goederen, reserves in groepsverzekeringen,…) kan ervoor zorgen dat je sneller je doel zal behalen.

 

Iedereen wil uiteraard financieel onafhankelijk zijn of kunnen worden.

 

Laten we hier ook eerlijk in zijn: dit is niet voor iedereen weggelegd. Bepaalde inspanningen zullen gedaan moeten worden om dit te bereiken, tenzij voor diegenen die het “gekregen” hebben of nog “moeten krijgen”. Ook voor hen is het even belangrijk om de oefening goed te maken want inflatie, slecht advies of foute beslissingen kunnen nefast zijn voor je snel vergaarde kapitaal en bijgevolg ook je mogelijkheid om financieel onafhankelijk door het leven te gaan.

 

Het uitzetten van je levensmomenten en je dromen en wensen op een visueel bord, kan je helpen om je financiële doelen en uitdagingen te definiëren om vervolgens de juiste stap te zetten richting invulling van deze concrete geselecteerde spaar- en investeringsdoelen.

Het organiseren van je leven en je werksituatie om voldoende balans te vinden, maar ook om te komen tot een geoliede machine die werkt voor jou en je gezin. Een situatie waarin je jezelf kan ontplooien en kan bouwen aan je vermogen en dat van je dierbaren.

Weten waar je staat is essentieel om te kunnen bouwen aan een financieel onafhankelijk leven. Inventariseren en registreren van je vermogen is dus essentieel om te weten waar je vandaag staat.

Met het vergrootglas alles overlopen en actie nemen waar nodig in je leven. Je levensroos of -wiel geeft inzicht in je welzijnssituatie en hoe je je voelt in het algemeen. Ga na in detail waar je staat inzake financieel welzijn. Neem de foto’s, evalueer en neem actie waar nodig om direct financieel resultaat te behalen.

Durf na te denken over je mogelijkheden, maar becijfer steeds goed wat een invloed of schok op je vermogen zou kunnen veroorzaken en zorg voor de nodige bescherming alvorens aan financiële onafhankelijkheid te denken.

Bovenal, durf opportuniteiten te benutten en berekende investeringen te maken en omring je met een goed team van adviseurs, bemiddelaars, tussenpersonen, bankiers,…

 

FWBA hamert er nogmaals op:

 • de aanwezigheid van financiële kennis op het moment dat de kennis noodzakelijk is;
 • weten waar je mee bezig bent alvorens handelingen te stellen;
 • alvorens verplichtingen of verbintenissen aan te gaan is cruciaal om tot een situatie van financiële onafhankelijkheid te komen.

Wat je niet mag vergeten!

  • Inflatie zorgt voor een uitholling van je koopkracht. Hou hier rekening mee bij het plannen.
  • Je zou wel eens ouder kunnen worden dan je zelf denkt en waarmee je dus rekening zal moeten houden in je plan.
  • Je hebt tijd, je gaat ook niet altijd thuiszitten… Neem je mogelijk verhoogde levensstijl in rekening.
  • Wil je nog iets nalaten aan je erfgenamen?

 

Wil je meer te weten komen hoe een “opleiding, een traject, een persoonlijke coaching” kan bijdragen aan jouw welzijn?

 

Laat je inspireren door de diensten die wij aanbieden, maar ook deze van onze partners die wij achten bij te dragen aan je totaalwelzijn, je gezondheid. Onze focus blijft financieel welzijn en we erkennen dat alles verbonden is, daarom inspireren we je graag ook over andere zaken dan financiële gezondheid. Bekijk het hier. Je kan ook altijd terecht bij onze medewerkers, coaches of de hoofdzetel van de Financial Well-Being Academy voor meer informatie.

Laat het je niet weerhouden om ons een bericht te sturen of neem contact op met iemand van ons team via deze pagina. Ga naar onze contactpagina waar je ook al onze fysieke vestigingen en de contactgegevens kan terugvinden.