fbpx

Even laden...

 

Financial Well-Being Wat is Financial Wellness?

16 maart 2019

Welke betekenis geeft men aan Financial Wellness?

 

Volgens Tom Rath en Jim Harter – leiders in wetenschappelijk onderzoek bij Gallup – kan financial wellness het best als volgt omschreven worden:

 

het effectief managen en beheren van je economische leven“.

 

Deze eenvoudige omschrijving van een complex concept omvat vele factoren, waaronder:

   • Uitgaven binnen de eigen middelen houden;
   • Financieel voorbereid zijn op noodsituaties;
   • Toegang hebben tot de informatie en het gereedschap dat nodig is om goede financiële beslissingen te nemen;
   • Een plan hebben voor de toekomst.

 

Het onderliggende concept van financieel welzijn is financiële zekerheid, een van de meest voorkomende doelen en dus ook wensen die door werknemers in alle sectoren worden gerapporteerd.

Financial Wellness omvat dus tevens het proces van het leren omgaan met geld om financiële stress te vermijden.

 

Geld speelt een cruciale rol in ons leven en onvoldoende kennis leidt tot slechte gezondheid. Financiële stress wordt herhaaldelijk aangehaald als een van de meest voorkomende bronnen van stress.

Het bijhouden van uitgaven, het maken van een (huishoud)budget en het vasthouden eraan, zijn belangrijke vaardigheden om verantwoordelijk en onafhankelijk te zijn en financieel zelfzeker door het leven te kunnen gaan. Door te leren hoe je je financiële welbevinden kan maximaliseren, zal je je voorbereid voelen op het omgaan met potentieel stressvolle financiële situaties in de toekomst en ben je gewapend om te bouwen aan je vermogen.

 

 

Volgend schema geeft de voordelen weer van een persoon die zich bevindt in een situatie van Financial Wellness.

 


 

Een holistische benadering

 

Vaak zijn op werkgevers gebaseerde financiële welzijnsprogramma’s een aanvulling voor andere voordelen, maar het is het beste om de financiële gezondheid van werknemers te bekijken via de lens van andere gezondheids- en welzijnsprogramma’s die werkgevers aanbieden. Deze diensten zorgen niet alleen voor werknemers wanneer zij ziek zijn, maar werken ook om ziekte te voorkomen: in de eerste plaats met programma’s voor fitness, stoppen met roken, dieet en levensstijl.

Financiële welzijnsprogramma’s zouden op dezelfde manier moeten werken: holistische ondersteuning en advies bieden aan werknemers zodat ze aan kortetermijnbehoeften kunnen voldoen terwijl ze gefaseerd aan hun langetermijndoelen werken. Iedere medewerker heeft verschillende financiële prioriteiten en verplichtingen. Een succesvol wellnessprogramma vereist dus oplossingen die zijn afgestemd op de unieke omstandigheden van een medewerker (en diens gezin) op dat moment in zijn (hun) leven.

Dit begint met digitale betrokkenheid, gesprekken of interviews. Zo kan onderzoek van de loon- en uitkeringsgegevens van werknemers bijdragen om noden op te sporen. Het doel is om de doelen van medewerkers te begrijpen als het gaat om het betalen van belastingen, het kopen van een huis, het instellen en onderhouden van goed krediet, gezondheidszorg, voorbereid zijn op noodsituaties, onderwijskosten, afbetalen van schulden, sparen voor pensionering en andere delen van hun financiële leven.

Het tweede deel van een holistische benadering van financieel welzijn is het onderwijzen van de concepten van goede financiële gezondheid en het bieden van de juiste instrumenten om op die kennis in te spelen. Dit betekent dat werknemers niet alleen onderwijs nodig hebben, maar ook de mogelijkheid om deze informatie in daden om te zetten. Wij doopten deze sessies tot inspiratiesessies of bootcamps, maar ook onze workshops en trainingen zorgen voor financiële educatie en empowerment wat op haar beurt zal leiden tot verhoogd financieel welzijn en werkgeluk in het bedrijf of organisatie.

Voor sommige werknemers betekent dit eenvoudigweg het gebruik van software om financiële doelen bij te houden. Voor anderen is het meer van belang het hebben van een financiële (mindset) coach of adviseur om hun financiën te herzien en suggesties aan te bieden. Dat houdt hen verantwoordelijk en helpt hen hun doelen te bereiken.

 

Werkgevers zijn ideaal geplaatst om financiële welzijnsoplossingen te integreren in hun welzijnsbeleid.

 

De waarde van een goede wellnessoplossing is van invloed op de hele organisatie, van werknemer tot CEO en andere belanghebbenden. Zowel werknemer als werkgever varen wel bij een organisatie die gedragen wordt door financieel gelukkige werknemers.

 

Voor werknemers

 

Een hoog niveau van financiële gezondheid geeft medewerkers de mogelijkheid om beter onderbouwde beslissingen te nemen en een succesvolle langetermijnstrategie te beheren. Wanneer werknemers een goed begrip hebben van hun financiën, kunnen ze effectieve strategieën ontwikkelen voor het verdelen en mogelijk automatiseren van hun salaris tussen rekening, spaargeld, investeringen en andere verplichtingen.

Medewerkers zullen worden uitgerust met de vaardigheden, kennis en hulpmiddelen die nodig zijn om succesvolle financiële resultaten te ontwikkelen en ondersteunen. Studies tonen zelfs aan dat mensen die regelmatig plannen voor noodsituaties en andere onregelmatige uitgaven, tien keer zoveel kans hebben om financieel gezond te worden en blijven dan degenen die dat niet doen, ongeacht het inkomen of andere demografische gegevens.

Deskundigen wijzen hier op als bewijs dat positieve financiële gewoontes een grotere impact hebben op het financiële welzijn van een huishouden dan een toename van het inkomen.

Uit een rapport van het Consumer Financial Protection Bureau bleek dat een gebrek aan beschikbaar inkomen een van de meest genoemde redenen is die werknemers geven voor het niet deelnemen aan pensioenregelingen die door de overheid geboden worden en andere door de werkgever verstrekte financiële voordelen. Als werknemers hun huidige middelen effectiever gebruiken en bewuster gaan inzetten, kunnen ze het inkomen vinden dat ze in de toekomst nodig hebben om inkomsten die wegvallen op te vangen en eenzelfde levensstandaard te kunnen aanhouden.

Ben jij een werknemer of zelfstandige en wil je samen met ons bouwen aan je financieel zelfvertrouwen en je vermogen? Neem dan contact met ons op voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

Voor werkgevers

 

Werkgevers voelen ook de financiële gezondheid van hun personeel. Medewerkers in stressvolle financiële omstandigheden zijn minder productief en zullen minder snel hun baan behouden. Onderzoek wees uit dat dat 22 procent van de bevraagde werknemers meldt dat ze ten minste één dag werken om financiële problemen aan te pakken. 15 procent meldde dat ze minstens 20 uur per maand aan persoonlijke financiële taken op het werk werkten en een volle 20 procent heeft ontslag genomen nemen vanwege financiële stress.

Hoeveel kost een dag van verzuim van een werknemer in jouw bedrijf? Vanuit die hoek kan zorgen dat werknemers geen persoonlijke financiële stress meer hebben, dat verhoogt de winstgevendheid van een bedrijf. Jammer genoeg realiseren veel bedrijven niet hun behoefte aan een bredere benadering van het financieel welzijn van hun werknemers totdat werknemers afhankelijk worden van een of andere vorm van bijstand of vorm van sociale hulp.

 

Het verhogen van het financieel welzijnsgevoel, de mate van financieel welbehagen is essentieel.

 

Bedrijven die inzetten op het financieel welbehagen van hun werknemers scoren beter op vele vlakken. Denk maar aan verminderd absenteïsme, verhoogd werkgeluk op de werkvloer, hogere productiviteit en gestegen klantvriendelijkheid, … .

 

Hoe kunnen werkgevers praktisch (en eenvoudig) concepten rond financieel welzijn inpluggen in hun welzijnsbeleid?

   • Programma’s die vaardigheden op het gebied van geld-management verbeteren en werknemers helpen bij het maken en bouwen van assets;
   • Nieuwsbrieven, blogs, sociale media berichten en andere (periodieke) publicaties;
   • Seminars (bootcamps) over investeringen, pensionering, huishoudbudget opmaken, noodsituaties beheersen en opvangen, gezondheidszorgplanning;
   • Schuld- en kredietgerelateerde programma’s.

 

Een uitgebreidere lijst met voordelen kan bedrijven ook helpen om toppersoneel aan te trekken en te behouden, omdat werknemers met financiële content eerder geneigd zijn om voor langere tijd bij het bedrijf te blijven. De weg naar financiële gezondheid is een voortdurende reis. Zodra financiële welvaart nabij is, hebben zowel werknemers als werkgevers een rol te spelen in de voortdurende vooruitgang.

Het vestigen en cultiveren van financiële educatie en vorming om te komen tot een financieel zelfzeker persoon, vereist individuele volharding, evenals een ondersteunende omgeving met toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige mentale (coaching) en financiële diensten.

Hierdoor kunnen bedrijven niet alleen voordelen behalen, zoals meer loyaliteit, hogere productiviteit en lagere kosten, maar kunnen werknemers ook de uitdaging aangaan om verantwoord hun leven in evenwicht te brengen met verstandige planning. Dit met dank aan hun werkgever.

 

Neem contact op met ons voor meer informatie of laat je inspireren door ons aanbod en dat van onze partner op deze pagina.

Wil je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons rond het financieel welbehagen en welzijn van je werknemers?

Dan kan je hier een voorstel tot afspraak aanvragen of ga naar de pagina “voor werkgevers” voor meer informatie rond “Employee Financial Well-Being”