fbpx

Even laden...

 

EmpowermentFinancial Well-BeingWell-Being Welzijn en haar relatie tot financiële kennis

17 februari 2019
Financiële kennis speelt een cruciale rol bij het bepalen van het financiële welzijn van zowel de persoon als diens gezin.

 

Zowel vrouwen als mannen moeten financieel geletterd zijn voor effectieve economische en sociale participatie en financiële planning, zowel  voor zichzelf en hun familie. De mate waarin vrouwen hun kennis en vaardigheden over economische en financiële vraagstukken kunnen vergroten, benadrukt de noodzaak om de kloof inzake financiële geletterdheid onder verschillende lagen in de bevolking te dichten. Het vertrouwen in hun financiële situatie te vergroten en vaardigheden laten ontwikkelen waardoor de empowerment wordt vergroot. Het financieel welzijn van iemand wordt bepaald door vele factoren maar financiële geletterdheid neemt een centrale positie in.

De primaire hindernis bij het vergroten van de financiële geletterdheid is het veranderen van de mindset, niet enkel van de persoon zelf maar ook deze van diverse belanghebbenden die bij het proces betrokken zijn. Zowel beleidsmakers, financiële instellingen, maar ook interne geloofsovertuigingen binnen het gezin. Er blijft grote ongelijkheid die aangepakt moet worden.

Gemiddeld leven vrouwen vijf jaar langer dan mannen volgens onderzoek door de OESO (2013). Een hogere levensverwachting kan leiden tot hogere medische kosten. De kans op gezondheidsproblemen, waaronder diabetes, hoge bloeddruk en gewrichtspijn, neemt met de leeftijd toe. Vrouwen moeten dus meer inzicht krijgen in financiële planning en investeringsmogelijkheden om zichzelf te beschermen tegen toekomstige financiële uitdagingen. 

Geen enkele maatschappij kan zich duurzaam ontwikkelen zonder de verdeling van kansen, middelen en keuzes voor mannen en vrouwen zodanig te veranderen dat ze dezelfde macht hebben om hun eigen leven vorm te geven. Zo hebben ze de kans om bij te dragen aan hun families, gemeenschappen en maatschappij. Het bevorderen van gendergelijkheid is een slim ontwikkelingsbeleid. 

 

Weten hoe je met persoonlijke financiën kunt omgaan, is een van de belangrijkste en meest uitdagende functies in het dagelijks leven.

 

Het is een kernvaardigheid in de wereld van vandaag. Het beïnvloedt de kwaliteit van het leven, de kansen die individuen en gezinnen kunnen nastreven, hun gevoel van veiligheid en de algehele economische gezondheid van de samenleving. Jongeren hebben tegenwoordig al op jonge leeftijd contact met geld en maken consumentenkeuzes.  Ze groeien op in een snel veranderende consumptiemaatschappij waar geld steeds ‘onzichtbaarder’ wordt, waar er een groeiend scala aan keuzes en complexiteit is in consumenten- en financiële producten. Ook het  toenemend gebruik van online en digitale omgevingen om te winkelen en financiële transacties om te verrichten speelt mee, zeker waar individuen meer verantwoordelijkheid dragen voor de beslissingen die ze in deze contexten nemen.

Studenten die momenteel op school zitten, worden ook geconfronteerd met een aantal sociale, economische en morele uitdagingen in hun leven die van invloed zijn op hun leven en keuzes. Enkele voorbeelden zijn: het vergroten van de wereldwijde verwevenheid, zowel op persoonlijk niveau als breder, klimaatverandering, de vergrijzing van de bevolking en schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.

Effectieve financiële educatie stelt mensen in staat om dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het draagt ​​bij tot de cognitieve, persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het ontwikkelt zo vaardigheden die nodig zijn om hun consumptie- en financiële problemen en/of -zorgen op korte termijn aan te pakken en hun sociale en economische toekomst vorm te geven. Mensen hebben de mogelijkheid om te leren hoe ze hun financiën kunnen beheren en plannen maken voor behoeften en wensen, nu en in de toekomst. Ze moeten het gewoon willen en doen.

 

Financiële beslissingen, zoals menig beslissing in het leven, zijn complex en zeer contextueel.

 

Het groeiende aantal literatuur over gedragseconomie weerspiegelt de aanhoudende belangstelling van academici, beleidsmakers en opvoeders voor meer begrip over motivatie, en hoe en waarom individuen keuzes maken. Deze literatuur heeft, in de huidige context, veel te bieden aan degenen die streven naar het opbouwen van financiële vaardigheden en veerkracht bij mensen.

 

Over het geheel genomen suggereert onderzoek het volgende:  ·

 

Een aantal factoren lijken de kennis en het begrip van mensen over financiële zaken te beïnvloeden, inclusief hun houding en opvattingen over geld, hun vertrouwensniveau, hun interesses en betrokkenheidsniveaus en hun socio-demografische kenmerken (bijv. leeftijd , geslacht, opleidingsniveau, inkomen).

De meeste mensen hebben de capaciteit om eenvoudige dagelijkse managementconcepten –  zoals budgettering, kredietwaardigheid, sparen en schulden – te kennen en te begrijpen, maar worstelen met complexere concepten: investeringen, pensioen en sparen voor pensionering.

De meeste mensen vertrouwen op een breed scala aan informatie- en adviesdiensten bij het onderzoeken van financiële beslissingen en proberen financiële kennis op te doen, waaronder informele bronnen (bijv. familie en vrienden, kranten) en formele bronnen (bijv. financiële adviseurs/accountants en productaanbieders) .

 

Gezonde consumenten-  en financiële vaardigheden helpen individuen en gezinnen kansen te benutten, hun doelen te bereiken en financieel welzijn te waarborgen.

 

Door al op jonge leeftijd basiskennis en financiële kennis, vaardigheden, waarden en gedrag van consumenten te ontwikkelen, zullen alle studenten – ook uit de meest achtergestelde milieus – beter uitgerust zijn om financiële uitsluiting te overwinnen of te voorkomen.

De aanhoudende instabiliteit op de wereldmarkten na de wereldwijde financiële crisis in 2008 toont de ingewikkelde verbanden tussen markten en consumenten- en financieel gedrag rond risico en beloning.

Dit toont ook de noodzaak aan om kernconcepten die bijdragen aan financiële geletterdheid te versterken, zoals budgetteren en sparen, leven binnen eigen middelen, verantwoord gebruik van krediet, diversificatie en alleen investeren in producten die worden begrepen.

 

Heb je vragen na het lezen van dit bericht? Neem dan contact op met ons.
Wil je als werkgever werken aan het financieel welzijn van jouw team? We helpen je graag bij het uitdenken van een financieel welzijnsbeleid dat haalbaar is binnen jouw organisatie. Vraag ons een vrijblijvend voorstel aan en we maken graag een gratis afspraak met jou of je HR-manager.