fbpx

Even laden...

 

Financial Well-Being Slechte financiële gezondheid zorgt voor problemen op het werk

24 maart 2019
Slechte geestelijke gezondheid op het werk is een groot probleem

 

Een onderzoek onder 40.000 huishoudens, uitgevoerd door Money and Mental Health, toont aan dat 45% van de werknemers ten minste één teken van slechte geestelijke gezondheid vertoont dat hun vermogen om normaal te functioneren op het werk en in het dagelijks leven zou kunnen beïnvloeden.

Een op de zeven (14%) werknemers meldt dat ze zich vaak moeilijk kunnen concentreren vanwege stress of andere zorgen. Bijna een op de zes (16%) meldt dat ze de afgelopen vier weken meer slaap hebben verloren dan normaal. Bijna de helft van alle verloren werkdagen als gevolg van een slechte gezondheid, was een gevolg van stress.

Het ervaren van een slechte geestelijke gezondheid kan de productiviteit verminderen. Een derde van de werknemers (34%) geeft aan dat ze minder presteerden dan ze zouden willen vanwege een slechte geestelijke gezondheid in de vier weken voorafgaand aan de enquête. Dezelfde verhouding vond dat ze minder zorgvuldig werkten vanwege problemen met hun geestelijke gezondheid .

Het VK heeft ook een aanzienlijke werkgelegenheidskloof tussen mensen met psychische problemen en mensen zonder: momenteel heeft slechts 43% van de volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen werk, tegenover 74% van de algemene bevolking en 65% van mensen met een andere gezondheidsproblemen voorwaarden. Dit vertegenwoordigt een duizelingwekkende verspilling van economisch en menselijk potentieel. Mensen die geestelijke gezondheidsproblemen hebben, willen vaak werken en een geschikte baan vinden verbetert hun gezondheid, terwijl dit voor de rest van de samenleving de vraag naar de staat vermindert en bijkomende economische capaciteit biedt.

 

Een voorbeeld van over het water:
Het VK kan de productiviteitskosten van de slechte geestelijke gezondheidstoestand niet betalen.

 

Als natie zijn ze in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk minder productief dan andere geavanceerde economieën. Werknemers in de VS bijvoorbeeld produceren $63 aan output voor elk gewerkte uur, vergeleken met $48 voor werknemers in het VK – een kloof van bijna 25 procent. Om deze productiviteitskloof te dichten, moeten managers en bedrijfsleiders inzicht krijgen en hebben in de bronnen van stress waarmee hun werknemers worden geconfronteerd en passende ondersteuning bieden.

Hoewel veel oorzaken van belasting de directe controle van werkgevers te boven gaan – bijvoorbeeld verlies van berouw of relatie – kan er veel worden gedaan op de werkplek, waar werknemers een aanzienlijk deel van de tijd doorbrengen, om het mentaal welzijn te verbeteren en psychische problemen te voorkomen of aan te pakken.

Werkgevers kunnen voordelen bieden die bedoeld zijn om het welzijn te bevorderen terwijl werknemers aan het werk zijn – bijvoorbeeld trainingsfaciliteiten op het terrein, gezonde voeding aanbieden aan democratische prijzen, rustruimtes maar ook een aanspreekpunt voor hun financieel welzijn. Samen met een ondersteunende cultuur en blended learning, kunnen deze helpen stress op het werk te verminderen en de geestelijke gezondheid te verbeteren.

Maar als het gaat om andere oorzaken van slechte geestelijke gezondheid, is het voor werkgevers moeilijker om te helpen. In dit rapport belichten we financiële moeilijkheden als een gebied waar werkgevers, gezien hun bestaande relatie met werknemers als hun belangrijkste bron van inkomsten, vruchtbaar kunnen optreden zowel om slechte mentale gezondheid te voorkomen als om werknemers te ondersteunen die psychische problemen ervaren die financiële problemen kunnen veroorzaken of omgekeerd, de financiële problemen hebben voor de slechte gezondheidstoestand gezorgd.

 

Een verborgen epidemie

 

De vermindering van het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen in de afgelopen jaren wordt terecht gevierd. Maar het bespreken van onze financiële situatie is nog steeds een groot taboe. Een onderzoek onder 15.000 mensen door onderzoekers aan University College London in 2015 heeft uitgewezen dat mensen zeven maal zoveel kans hebben om een ​​onbekende te vertellen hoeveel seksuele partners ze hebben gehad en of ze ooit een seksueel overdraagbare aandoening hebben opgelopen dan om over hun inkomen te praten.

Dit taboe komt duidelijk naar voren in de perceptie van managers over de prevalentie van financiële moeilijkheden en de impact ervan op de beroepsbevolking. Toen werkgevers werd gevraagd naar de oorzaken van stress op het werk, selecteerde slechts 7% “niet-werkfactoren – financiële zorgen” .

Dit staat in schril contrast met enquêtes onder werknemers, die consequent financiën als een bron van substantiële stress tonen: een onderzoek naar de Britse beroepsbevolking ontdekte dat 46% van de werknemers zich zorgen maakt over hun financiën. Iets meer dan een derde van de ondervraagde personen (36%) meldde dat iemand op het werk wist van hun financiële problemen.

Ondanks de ernst van de lage financiële weerbaarheid van Groot-Brittannië, en de armoede onder werkenden, lijken managers in de eerste plaats terughoudend om het probleem te erkennen. Misschien omdat ze vrezen dat de enige oplossing een hogere loonsom is en dat er weinig is dat ze praktisch kunnen doen om te helpen? Het tegendeel is bewezen, namelijk dat financiële welzijnsoplossingen niet leiden tot minder winst, in tegendeel, het is een win-win relatie voor werkgever en werknemer.

 

We mogen in België niet blind zijn en moeten ook het thema “financieel welzijn” erkennen als een noodzaak binnen het welzijns- en werkgelukbeleid van iedere organisatie.

 

 

Heb je vragen over financiële gezondheid? Neem dan zeker contact op met ons.

Wil je meer te weten komen of wat de Financial Well-Being Academy voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? Vraag ons gerust een vrijblijvend voorstel of vraag een kennismaking en we nemen graag contact op met jou.

 

Bronnen:

  • Johnson A. London School of Hygiene and Tropical Medicine. Centre for Sexual and Reproductive Health Research, NatCen Social Research, Mercer, C. 2017. National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, 2010-2012. 2de editie
  • Chartered Institute of Personnel and Development. Absence Management 2016: Annual Survey Report. Chartered Institute of Personnel and Development and Simplyhealth. 2016.
  • Barclays. Financial Well-being: The last taboo of the workplace? 2014.
  • Money and Mental Health Research Community survey, May 2017.