fbpx

Even laden...

 

EmpowermentFinancial Well-Being Waarom is financiële educatie zo belangrijk?

17 april 2019
Om deze vraag te beantwoorden, moet je weten: wat is financiële educatie?

 

Financiële educatie is het vermogen om te begrijpen hoe geld werkt. Het is de kunst van het beleggen en beheren van geld en het vermogen om gezonde financiële beslissingen te nemen.

 

Individuen die economisch en financieel geletterd zijn, hebben een beter vermogen om kennis, inzicht, vaardigheden en waarden toe te passen in een financiële context om geïnformeerde en effectieve beslissingen te nemen die een positieve impact hebben op zichzelf, hun families, de bredere gemeenschap en zeer actueel, het milieu.

Financiële geletterdheid is een manier waarop individuen hun begrip van de financiële concepten, markten en producten verbeteren om effectieve actie te ondernemen. Zo voorkomt men stress in financiële aangelegenheden en verbetert het algehele welzijn, waardoor hun financiële status ook verbetert. Gewetenloze financiële tussenpersonen en anderen leveranciers van (financiële) diensten, maar ook familie en vrienden, kunnen de financieel analfabeet gemakkelijker beïnvloeden of zelfs bedriegen. Zo kunnen ze hun hard verdiende geld verliezen, door bijvoorbeeld financiële producten te onderschrijven die aanbevolen worden maar niet geschikt zijn voor hen. Tevens kan men relevantie informatie achterhouden. Mensen nemen zo verkeerde financiële beslissingen waardoor ze jarenlang geld verliezen, doordat ze teveel betalen of helemaal geen nood hebben aan de aanbevolen producten of diensten.

Leningen en kredieten worden gebruikt zonder duidelijk inzicht te hebben in maandelijkse betalingen of de rentemassa die hier op het einde van de rit tegenover staat.  De gevolgen van een onvoldoende of foutieve informatie mee te delen, of “de onkunde” om de gevolgen goed te kunnen inschatten, kunnen ook grote problemen veroorzaken. Zelfs al is de verstrekker ter goeder trouw. De consument/ontlener moet beseffen wat de gevolgen zijn van zijn handelingen.

Als gebrek aan financiële educatie leidt dit gebrek tot onvermogendheid. Dan weegt dit op het budget van iedereen. Mensen zullen op latere leeftijd onvoldoende hebben opgebouwd om te voorzien in hun levensonderhoud bij pensionering of als het noodlot toeslaat en er een breuk komt in de inkomstenstroom. Gebrek aan financiële educatie is een zware last voor de natie, omdat de uitgaven voor sociale zekerheid stijgen.

 

Hoe kunnen we samen in België financiële geletterdheid ondersteunen en volledige financiële inclusie bereiken binnen alle bevolkingsgroepen?

 

Financiële educatie kan een opstap zijn om financiële inclusie te voltooien. Financiële inclusie maakt financiële diensten zoals bankieren en verzekeren beschikbaar voor iedereen tegen een betaalbare prijs. Een financieel opgeleide persoon kent de waarde van financiële inclusie en  heeft de toegang ertoe. Dit is de eerste stap naar financieel welzijn. Iemand die financieel opgeleid is, begrijpt dit en ontwikkelde reeds een financiële mindset om gebruik te maken van de voordelen van het financieel systeem. Hij ziet dit niet als een “ver-van-zijn-bed-show” maar laat ook zijn geld voor hem werken.

De overheid speelt een rol bij het brengen van financiële educatie tot op de dorpel van elk burger. Maar ook werkgevers kunnen een rol spelen. ze zijn vaak beter geplaatst omdat mensen vroeger helemaal geen financiële educatie of vorming kregen op school. Breng de oplossing tot waar de mensen dagelijks zijn. Dat is onze denkwijze.

 

Mensen die financieel opgeleid zijn, stellen vragen.

 

Financiële educatie is er om mensen te leren genieten van het leven maar ook verstandig te sparen, beleggen, lenen en uitgeven. Financiële educatie in derdewereldlanden moedigt burgers aan om uit het informele financiële stelsel van hebzuchtige geldschieters te stappen naar het georganiseerde financiële stelsel van bankieren en verzekeren.

België moet 100% financiële geletterdheid bereiken en wat is een betere manier dan jonge geesten op school of “ouderen” op het werk te onderwijzen? Momenteel worden financiële concepten onvoldoende onderwezen, zelfs niet op universitair niveau. Zo is er de populaire overtuiging dat “de rijken” of “mensen die goed gestudeerd hebben” financieel geletterd zijn. Niets is minder waar. Financiële geletterdheid is belangrijk voor alle burgers en zeker belangrijk voor de rijke financieel analfabete burgers, om hun verworven rijkdom te beschermen.

Het is de plicht en verantwoordelijkheid van elke burger om zichzelf financieel te scholen. Neem financiële kennis in eigen hand. Kennis is de sleutel tot financiële kennis en niets is beter dan persoonlijke financiële voorlichting.

 

 

De volgende stap is inzicht krijgen in je financiën en de juiste financiële beslissingen nemen.

 

Introduceer een praktische benadering van financiële geletterdheid om financiële inclusie te bevorderen. Studies hebben aangetoond dat financiële geletterdheidsprogramma’s waarbij dienstverleners betrokken waren en ondersteund werden door een geschikt financieel product, burgers aanmoedigden om dat product te gebruiken.

Burgers zouden dat financiële product gebruiken als ze vonden dat het aan hun behoeften voldeed. Banken en andere financiële instellingen zouden financiële voorlichting kunnen geven maar deze mag dan niet gericht zijn op de verkoop van producten of het voeren van reclame voor de betreffende financiële instelling. Financiële producten die voldoen aan de behoeften van mensen met lage inkomens moeten worden geïntroduceerd en er moet financiële voorlichting worden gegeven om mensen te stimuleren deze producten te gebruiken.

Hoewel het tempo van de initiatieven voor financiële geletterdheid en inclusie kan variëren, de richting is resoluut gericht op algemene empowerment en verhoging van het financieel welzijn van iedereen. Het doel van financiële educatie is immers financieel welzijn, daarom is het zo belangrijk. 

Financiën, geld, vermogen is de lijm die alle stukjes van ons leven bij elkaar houdt.

 

Om een ideale financiële situatie te bereiken in de maatschappij, is het belangrijk om de filosofie van financiële inclusie te volgen door veilige en gemakkelijke manieren te bieden om eenvoudige geldzaken te beheren. Het verstrekt deze financiële hulpmiddelen aan mensen.

Er moet toegang gegeven worden tot hulpmiddelen die mensen zich kunnen veroorloven, die veilig zijn en goed gereguleerd, en dit van instellingen die hen met respect behandelen. Met deze hulpmiddelen kunnen ze sparen en op verantwoorde wijze lenen, waardoor ze hun vermogen kunnen opbouwen en hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk om financiële vaardigheden te ontwikkelen. Mensen moet een vaardigheid worden geboden om persoonlijke financiën te begrijpen en uit te voeren, inclusief elementaire rekenvaardigheid en geletterdheid, budgettering, beleggen en risicospreiding. Het is een combinatie van financieel bewustzijn, kennis, vaardigheden, houding en gedrag die nodig zijn om goede financiële beslissingen nemen en uiteindelijk individueel financieel welzijn bereiken.

 

Wil je meer te weten komen over financiële educatie? Heb je vragen hierover? Aarzel niet om contact op te nemen met ons.

Ben je op zoek naar een financiële welzijnsoplossingen voor je personeel of je medewerkers? Laat ons jou inspireren en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.