fbpx

Even laden...

 

Financial Well-Being Wat is Employee Financial Well-Being?

14 maart 2019

De behoefte om het financiële vermogen van werknemers te verbeteren en te ondersteunen is zeer actueel geworden…

…Met factoren die van invloed zijn op het financiële welzijn van miljoenen, zoals:

 • lagere lonen sinds de financiële crisis voor sommigen;
 • stijgende huisvestings- en onderwijskosten;
 • uitdagingen bij het opbouwen van een bevredigend pensioen.

 

Onderzoek toont aan:

Omdat er geen goede cijfers voorhanden zijn voor België, baseren we ons op data uit het Verenigd Koninkrijk.

  • Veertig procent van de mensen in de werkende leeftijd hebben geen goede controle over hun geld en beheren hun geld dus niet goed. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld hun uitgaven bij te houden, een budget te hebben of in staat zijn om zonder problemen aan de huidige financiële verplichtingen te voldoen (MAS, 2015).
  • Vier op de tien volwassenen hebben geen bescheiden € 500 spaarbuffer, bijvoorbeeld om een kapotte koelkast ​​te vervangen of een auto te laten maken (MAS, 2016).
  • Twaalf miljoen mensen sparen niet genoeg of onvoldoende voor hun pensioen (DWP, 2014; geciteerd in MAS, 2015a).
  • Meer dan de helft van de beroepsbevolking (55%) geeft aan dat de financiële druk toeneemt.
  • Hun gedrag beïnvloedt het vermogen om te presteren in hun werk (Neyber, 2016).
  • Ongeveer 44 procent van de vrouwen en 34 procent van de mannen in de Britse beroepsbevolking hebben angstgevoelens, veroorzaakt door financiële stress (Neyber, 2016).
  • Ongeveer 18 procent van de werknemers verliest slaap door zich zorgen te maken over hun financiën (Barclays,2014).
  • 70% van de Britse beroepsbevolking ervaart de negatieve impact van financiële zorgen – met gevolgen voor hun geestelijk welzijn, relaties, algehele gezondheid, en productiviteit (Neyber, 2016).

Werkgevers, samen met de overheid, financiële dienstverleners en toezichthouders kunnen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de financiële mogelijkheden/problemen van werknemers door te zorgen voor passende financiële begeleiding om hen te helpen bij de uitbouw van hun leven en vermogen.

Daarom stellen wij onze diensten ter beschikking bij werkgevers en zorgen we ervoor dat we laagdrempelig toegang kunnen bieden aan iedere werknemer, van arbeider tot bediende en CEO, die zelf om bijstand of ondersteuning vraagt.

 

Dus wat kunnen werkgevers doen?

Onderzoek benadrukt de noodzaak voor werkgevers om actie te ondernemen om het financieel welzijn van werknemers te ondersteunen, om de behoefte aan steun onder hun werkkrachten te identificeren en om het personeel toegang te bieden en om hen wegwijs te maken in adviesbronnen om financieel gezonde keuzes te kunnen maken.

 

Ondersteuning van het financieel welzijn en -zelfvertrouwen van werknemers

Acties die organisaties kunnen nemen om het financieel welzijn en zelfvertrouwen van hun werknemers te verbeteren zijn zeer gevarieerd en afhankelijk van een aantal factoren. Zonder actie, geen verandering. Deze factoren zijn sterk uiteenlopend maar er mogen er geen zaken vergeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de organisatiegrootte en sector van het bedrijf of organisatie, het profiel en de behoeften van het personeel, het niveau van prioriteit, beschikbare bronnen en middelen en de bestaande benadering van de organisatie ten aanzien van het welzijn van het personeel.

Een goed startpunt is het identificeren van wat de werknemers nodig (noodzakelijk) hebben, de belangrijkste uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd moeten aan de basis opgelost worden.

Het stemt tot nadenken over het huidige verloningspakket, maar men moet uiteraard ook iets doen met de verworven inzichten. Men moet beoordelen of het aangeboden loon en de voordelen voldoen aan de behoeften en financiële behoeften van de (individuele) werknemers. Iedereen staat anders in het leven, op een ander moment in zijn of haar leven en heeft een andere financiële (thuis)situatie.

 

Onderzoek suggereert dat de financiële situatie van een medewerker relevant is voor hun gedrag en prestaties op het werk.

Zoals eerder vermeld heeft een situatie, waarin iemand een laag financieel zelfvertrouwen heeft, waarschijnlijk ook een negatieve invloed op diens gezondheid en financieel welzijn. Een slechte mentale toestand als gevolg van financiële stress, is uiteraard niet wenselijk voor iemand die gezond door het leven wil gaan. Verhoogde stress en een angstniveau dat niet aanvaardbaar is, zorgt voor een lager niveau van goede gezondheid en moet dus bestreden worden want dit alles heeft betrekking tot de resultaten van het individu.

Zowel thuis en in sociale kring – maar vast en zeker op het werk is een klimaat van werkgeluk en financieel vertrouwen noodzakelijk om jezelf te kunnen zijn in een team en honderd procent te kunnen bijdragen aan de resultaten. Dit alles heeft invloed op de productiviteit, want door slechtere prestaties op het werk, verminderde concentratie, absenteïsme of verzuim, zal men economische verliezen lijden.

Bijvoorbeeld:

 • Voor elke 1 miljoen die een organisatie aan loonadministratie uitgeeft, is er naar schatting vier procent productiviteitsverlies door slecht financieel welzijn van medewerkers.
 • Financiële stress kost de Britse economie £120,7 miljard en 17,5 miljoen uur vanwege afwezigheid van financiële stress.
 • Zeventig procent van de Britse beroepsbevolking geeft toe een vijfde van hun tijd op het werk te verspillen door zich zorgen te maken over hun financiën.

 

Er zijn dus voldoende aanwijzingen en bewijzen dat er duidelijke voordelen zijn voor iedereen, als werknemers ondersteund worden bij de uitbouw van hun financieel leven, hun zelfvertrouwen en het financieel welzijn en welbehagen van het gezin. Welzijnsoplossingen die gericht zijn op de verbetering van deze laatste punten, maken een integraal onderdeel uit bij het creëren van een gezonde werkplek waar ook werkgeluk haar plek heeft.

Neem contact op met ons voor meer informatie.